Π.Α.Ν. – ΑΝΤΙΣΤΙΞΙΣ Α.Ε

Η εταιρία Π.Α.Ν. ΑΝΤΙΣΤΙΞΙΣ ΑΕ ιδρύθηκε το 2012 και είναι εγκατεστημένη στο Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος» του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Ερευνών «Δημόκριτος».  Βασικός της στόχος είναι η αξιοποίηση αποτελεσμάτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για την ανάπτυξη και παραγωγή ολοκληρωμένων συσκευών υψηλής τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθούν άμεσα ή έμμεσα από ομάδες πασχόντων καθώς και από ειδικευμένους ιατρούς ή/και ιδρύματα αποκατάστασης.

Βασικοί μέτοχοι της εταιρίας είναι τρία από τα μέλη μιας εξαιρετικά ενεργού ερευνητικής ομάδας, η οποία συμμετείχε κατά την τελευταία δεκαετία στην ανάπτυξη μιας σειράς εργαστηριακών πρωτοτύπων στα πεδία της ιατρικής πληροφορικής και της ρομποτικής. Όραμα της εταιρίας μας είναι να σχεδιάζει και να αναπτύσσει προϊόντα στην Ελλάδα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της Ποιότητας της Ζωής των ασθενών σε παγκόσμιο επίπεδο, αυξάνοντας την αυτονομία τους με τη χρήση της κατάλληλης υποβοηθητικής τεχνολογίας.Για το σκοπό αυτό βρισκόμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με σημαντικές ερευνητικές ομάδες σε ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα ώστε να δρομολογήσουμε την ανάπτυξη και άλλων προϊόντων αξιοποιώντας σημαντικά υφιστάμενα ερευνητικά αποτελέσματα.

Η εταιρία υποστηριζόμενη από ένα δίκτυο επιστημόνων με διεθνή αναγνώριση παρέχει υπηρεσίες σε τρεις βασικού τομείς:

Α. Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την ανάπτυξη προϊόντων πληροφορικής και η κατασκευή των προϊόντων αυτών και ειδικότερα:

  • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, ειδικών οθονών και προβολέων.
  • Κατασκευή ηλεκτροδιαγνωστικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στην ιατρική
  • Κατασκευή ενδεικτικών οθονών υγρού κρυστάλλου ή διόδου εκπομπής φωτός· ηλεκτρικών μονάδων ακουστικής ή οπτικής προειδοποίησης 

Β. Η παροχή υπηρεσιών συναφών με την ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων και η ανάπτυξη αυτών και ειδικότερα:

  • Σχεδίαση και ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού
  • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
  • Παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού
  • Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική, στη βιοτεχνολογία της υγείας
  • Παροχή υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες

Η εταιρεία στα πλαίσιο του έργου “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 – Ελλάδα) ανέπτυξε το ANTIPARK το οποίο απευθύνεται σε ασθενείς που πάσχουν από Πάρκινσον.  Ενώ η ασθένεια του Πάρκινσον είναι μια δυσλειτουργία στο επίπεδο του “motor planning”, έχει εντοπισθεί ότι τα προβλήματα της βραδυκινησίας και της ακινησίας μπορούν να αντιμετωπισθούν επιτυχώς με τη χρήση ειδικών γυαλιών όπου προβάλλονται «κινούμενες» οπτικές ράβδοι. Η λύση αυτή χωρίς να έχει θεραπευτικό χαρακτήρα βοηθά εντούτοις έναν σημαντικό αριθμό ασθενών (>30%) να ξεπεράσουν το σύμπτωμα του παγώματος (“freezing effect”) και να κινηθούν αυτόνομα και με ασφάλεια