ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η νόσος του Πάρκινσον είναι μια κοινή νευρολογική διαταραχή που οφείλεται στην προοδευτική απώλεια των ντοπαμινεργικών και άλλων νευρώνων μιας μικρής περιοχής των υποφλοιωδών δομών του εγκεφάλου. Οι ασθενείς με Πάρκινσον συχνά εμφανίζουν διαταραχές στις κινητικές τους δεξιότητες. Εκτός από τη λυγισμένη (γερτή) στάση του σώματος, τον τρόμο ηρεμίας, την ακαμψία, την ακινησία (ή βραδυκινησία) και την αστάθεια, το πάγωμα (Motor blocks) είναι ένα ακόμη κοινό αρνητικό χαρακτηριστικό της νόσου. Το πάγωμα (Motor blocks) επηρεάζει πιο συχνά τα πόδια των ασθενών κατά το περπάτημα, και, γενικά, αναφέρεται ως FOG. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν παγκοσμίως από τη νόσο του Πάρκινσον. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Νόσο του Πάρκινσον (European Parkinson’s Disease Association – EPDA), περίπου 1% των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών πάσχουν από τη νόσο. Ωστόσο στο 10% αυτών των ασθενών η νόσος έχει διαγνωσθεί πριν από την ηλικία των 50. Υπάρχει επίσης μια νεανική μορφή της νόσου που εμφανίζεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 40 ετών και αποτελεί το 5-10% του συνόλου των ασθενών με νόσο του Πάρκινσον. Το Πάρκινσον είναι μόνο μία από τις πολλές νευροεκφυλιστικές διαταραχές, η οποία υπολογίζεται ότι το 2040 θα έχει μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης ακόμα και από τις περιπτώσεις καρκίνου.
Η λύση που προτείνουμε στην παρούσα ερευνητική πρόταση στοχεύει σε τέσσερις κύριους στόχους:

  1. Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με νόσο του Πάρκινσον, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα του “παγώματος της βάδισης” (Freezing of Gait – FOG), μέσω της δημιουργίας οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων.
  2. Την απομακρυσμένη παρακολούθηση των ασθενών με νόσο του Πάρκινσον από το θεράποντα ιατρό μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.
  3. Στο συνδυασμό διαφόρων πηγών δεδομένων με καταγεγραμμένα στοιχεία παρακολούθησης του βαδίσματος έτσι ώστε να παρέχεται μια πιο ακριβή εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης του ασθενούς, να αναλύεται και να εκτιμάται η εξέλιξη της νόσου.
  4. Στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διάφορων θεραπειών και της συσχέτισης αποτελεσματικότητας και κόστους.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Νόσο του Πάρκινσον (European Parkinson’s Disease Association – EPDA), η έγκαιρη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε συνδυασμό με θεραπευτικές παρεμβάσεις μπορεί να μειώσει τον οικονομικό αντίκτυπο της νόσου του Πάρκινσον – και σε ορισμένες περιπτώσεις να καθυστερήσει την εξέλιξη της νόσου, ώστε να διατηρείται η ποιότητα ζωής του ασθενούς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Άλλα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τέτοιες προληπτικές προσεγγίσεις αφορούν τη μείωση των εισαγωγών σε νοσοκομεία, των ποσοστών υποτροπής και βαρύτητας των συμπτωμάτων. Φυσικά, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών δεν σχετίζεται μονάχα με τη μείωση των δαπανών περίθαλψης και θεραπείας – αλλά αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Η εξεύρεση της σωστής θεραπείας, δεδομένου ότι τα συμπτώματα του νοσήματος αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, είναι σημαντική και απαιτεί την τεχνογνωσία εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της υγείας. Η ολιστική προσέγγισή μας θα χρησιμεύσει ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τους επαγγελματίες αυτούς και θα τους βοηθήσει στην καλύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Σκοπός του παρόντος ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα αποτελείται από μια συσκευή ανάλυσης της βάδισης και από μια πλατφόρμα τηλεμετρίας και ανάλυσης δεδομένων με στόχο την συστηματική εξ αποστάσεων παρακολούθηση των ασθενών με Πάρκινσον. Το σύστημα εντάσσεται σε μια προσέγγιση αυτοδιαχείρισης τύπου 5Α’s (ask, advice, assess, assist and arrange) η οποία θα υποστηρίζεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί.

Μετάβαση στο περιεχόμενο